Bas van de Poel

expo

 

Hoe zal cyberoorlog eruit zien in het tijdperk van Quantum Supremacy?

Kunstenaar, designer en onderzoeker Bas van de Poel (Space10) is gefascineerd door computervirussen. Wat ooit begon als een onschuldig experiment is in deze tijden van versnelde technologische ontwikkeling uitgegroeid tot een ongekende dreiging. Overheden met ongelimiteerde budgets en gigantische teams schrijven uiterst verfijnde malware die kan worden ingezet als geopolitiek wapen. Van de Poel verbeeldt de werking en effecten van de malware Regin (2011) en Shamoon (2012).

 

basvandepoel.com

 

What will cyberwarfare look like in the age of Quantum Supremacy?

Artist, designer, and researcher Bas van de Poel (Space10) is fascinated by computer viruses. Against the background of exponential technological development, once innocent experiments have developed into unprecedented threats. Governments with unlimited budgets and gigantic teams write intricate malware that can be used as a geopolitical weapon. Van de Poel interprets the workings and effects of the malware Regin (2011) and Shamoon (2012).