Ben Grosser

expo

 

Op het snijvlak van kunst en activisme onderzoekt Ben Grosser de verregaande sociaal-culturele en politieke effecten van software.

Zijn nieuwe film ‘Order of Magnitude’ is een supercompilatie van Mark Zuckerberg’s optredens in het openbaar, van 2004 tot heden. Eén ding is in die jaren niet veranderd: zijn voorliefde voor de woorden ‘meer’, ‘groei’ en ronde getallen als ‘2 miljoen’ of ‘1 miljard’.

Grosser laat feilloos zien waar het deze tech-CEO werkelijk om te doen is…

 

bengrosser.com

 

Working at the crossroads of art and activism, Ben Grosser explores the far-reaching cultural, social and political effects of software.

His latest film ‘Order of Magnitude’ is a supercut of all recorded public appearances of Mark Zuckerberg, from 2004 until now. In all these years, one thing hasn’t changed: Zuckerberg’s preference for the words ‘more’, ‘grow’, and metrics such as ‘2 million’ or ‘1 billion’.

Grosser makes painfully clear what this tech-CEO is really after…