Carl Herner

expo

 

Van wie zijn de bewegingen die onze digitale avatars maken?  Hebben dansbewegingen een eigenaar?

De video-installatie ‘Floss Forever’ onderzoekt de choreografie van onze avatars. In het videospel Fortnite worden minisequenties van bewegingen gecombineerd tot kleine stukjes dans die worden gebruikt als emotes. Nu bewegingen niet meer tot ons lichaam behoren, kan iedereen zich onze bewegingen toe-eigenen. En wij die van anderen.

 

carlherner.com

 

Who owns the movements that our digital avatars make? Can dance movements be considered property?

The video installation ‘Floss Forever’ explores the choreography of our avatars. In the video game Fortnite, mini sequences are combined into tiny pieces of choreography, which are then used as emotes. Now that our movements are disconnected from our flesh, they belong to anyone – and the movements of others belong to us.