Jelle de Graaf

EXPO outdoor

 

Kunstenaar Jelle de Graaf bouwt monumentale sculpturen uit industrieel afvalmateriaal.

Tijdens TEC ART bevolken zijn gigantische robots de cyberpunk-arena, een open-air playground van 500 m2 naast WORM. Het is zelfs mogelijk bij één van de robots naar binnen te klimmen om deze zelf aan te sturen!

 

 

Artist Jelle de Graaf builds monumental sculptures from industrial waste material.

During TEC ART his gigantic robots will inhabit the cyberpunk-arena, an open-air playground of 500 m2 next to WORM. It is even possible to manually move one of the robots by climbing inside of it!