Julie Patard

expo

 

Digitale technologieën als social media vragen om hyperrealistische perfectie. Is het in deze tijden van social media en selfies wel mogelijk om vrouwelijk én vrij te zijn?

Julie Patard studeerde af aan de Design Academy met het videozelfportret ‘Techno Venus’. Ze illustreert hierin haar digitale zoektocht naar perfectie door haar meest gelikete Instagram selfies te gebruiken als make-up voor een 3D-scan van haar eigen gezicht. Als ze vrouw wil zijn, zal zij zich moeten voegen naar het beknellende keurslijf van social media beeldtaal dat vrouwen zich collectief opleggen.

 

juliepa.be

 

Digital technologies like social media demand hyper-realist perfection. Is it even possible to be feminine and free in these days of social media and selfies?

Julie Patard graduated from the Design Academy with her video self-portrait ‘Techno Venus’. She illustrates her digital pursuit of perfection by using her most-liked Instagram selfies as make-up for a 3D scan of her face. If she wants to be a woman, she will have to surrender to the restrictive codes of social media imagery that women collectively follow.