live performance by Mina Kim

specials

 

Daily in Main Expo

WORM: UBIK / Slash Gallery, Boomgaardsstraat 69

 

wed feb 05   17:45 h

thu feb 06   17:00 h 

fri feb 07  17:00 h

sat feb 08  17:00 h

sun feb 09  17:00 h

 

 

Nu digitale apparaten steeds slimmer en sneller worden, creëren we ook steeds meer e-waste. Elektronisch afval als kapotte computeronderdelen raakt uit ons blikveld, maar verdwijnt niet. Het blijft voortbestaan, met alle milieutechnische, sociale en ethische problemen van dien.

In de installatie ‘Playful Obsolescence’ wekt de Zuid-Koreaanse kunstenaar Mina Kim dood gewaande elektronische gadgets tot leven. Nu deze elektronica niet langer fungeert als interface krijgen de circuits en componenten een nieuwe ‘speelse’ functie.

 

mina-vitamina.net

 

With digital devices becoming smarter and faster all the time, we also create more and more e-waste. Electronic garbage such as broken computer parts go out of sight, but they don’t disappear. They continue to exist, causing various environmental, societal and ethical problems.

In her installation ‘Playful Obsolescence’, South Korean artist Mina Kim breaths life into gadgets long thought dead. Because the electronics have lost their value as the interface they were designed as, the circuits and components are given a new ‘playful’ function.