Lukas Jurk

expo

 

De installatie ‘Machina Synthetica Communicatia’ toont een nieuwe kijk op onze manier van produceren waarbij lichamelijke en biologische producten één worden. Een levend product kan verlengstuk van het organische lichaam worden, met de host als batterij.

Conceptueel ontwerper Lukas Jurk beweegt zich met zijn projecten tussen verschillende productieschalen: het niet-organische en het levende, het tijdloze en het vluchtige.

 

lukas-adrian-jurk.com

 

The installation ‘Machina Synthetica Communicatia’ rethinks how we produce by proposing the merging of bodily and biological products. A living product can become an extension of the organic body, using the host a battery.

Conceptual designer Lukas Jurk develops his projects by moving between between different production scales, the inorganic and the living, the timeless and the ephemeral.