Markos Kay

expo

 

Ervaar het instabiele karakter van een kernaspect van onze realiteit: ons begrip van soliditeit.

Voor ‘Quantum Superpositions’ – een installatie en serie abstracte digitale schilderen – maakt kunstenaar Markos Kay gebruik van computersimulaties om complexe patronen te creëren die de multi-dimensionaliteit en intersectionaliteit van de quantumwereld weergeven. Hiermee verwijst hij naar quantumtheorieën als de dualiteit van golven en deeltjes, superpositie, verknoping en onbepaaldheid.

 

mrkism.com

 

Experience the unstable nature of a fundamental aspect of reality: our sense of solidity.

The ‘Quantum Superpositions’ by Markos Kay consist of a moving image installation and series of abstract digital paintings. The artist uses computer simulations to create intricate patterns that reflect the multi-dimensionality and intersectionality of the quantum world, alluding to theories such as wave-particle duality, superposition, entanglement and indeterminacy.