Zjuul Wiersema

expo

 

Als tiener maakte Zjuul Wiersema al naam als steampunk-kunstenaar. Onlangs studeerde hij af aan de Minerva Academie, waar hij zich richtte op de betekenis en werking van wetenschappelijke machines en apparatuur die onze menselijke aard bestuderen.

Zijn installatie refereert aan de grenzen van ons kunnen. In een wereld waar menselijk gereedschap en logica tekortschiet, vieren spiritualiteit en verbeelding hoogtij.

 

 

As a teenager, Zjuul Wiersema made a name for himself as steampunk artist. He recently graduated from the Minerva Academy, where he focused on the meaning of scientific machines and devices that study and enhance our human nature.

His installation refers to the limits of our capacities. In a world where human tools and logical reasoning fall short, spirituality and imagination will take over.