Quantum Supremacy – De Droom van de Supercomputer

 

We zijn op weg de hedendaagse digitalisering met één stap mijlenver achter ons te laten, of althans: dat beweren de ontwikkelaars van de zogenaamde kwantumcomputer. Verschillende partijen wereldwijd werken aan de ontwikkeling van een supercomputer gebaseerd op kwantummechanica waarbij de ‘simpele’ digitale computer, met zijn taal van alleen nullen en enen, in het niet valt. De kwantumcomputer, zegt men, kan een probleem waar de snelste digitale computer op dit moment in 10.000 jaar mee bezig zou zijn in een paar minuten oplossen. De ontwikkeling van de kwantumcomputer lijkt dus vooral te gaan over een streven naar een grotere snelheid van handelen, en over een technologische versnelling van ongekende omvang en belang. De internationale race tussen overheden en bedrijven om deze computer als eerste te produceren kan daarom niet alleen door puur  altruïstische motieven gedreven worden. Het is ook een strijd om de macht.

 

 

De term die wordt gebruikt voor de technologische doorbraak die het beginpunt van het nieuwe technologische tijdperk van de kwantumcomputer in zou luiden is ‘quantum supremacy’. Het is een bombastische, beladen term: supremacy of suprematie (oppermacht of alleenheerschappij in simpeler bewoordingen) doet even makkelijk denken aan een dictatoriale of despotische politiek als aan een moment suprême, oftewel een hoogtepunt of climax, zoals het oorspronkelijk bedoelt is. Deze dubbelheid komt ook naar voren in de discussies rond het onderwerp. De grote sprongen in de wetenschap die kwantumcomputers zouden kunnen bewerkstelligen, met name in de ontwikkeling van biotechnologie en van kunstmatige intelligentie, vragen bijvoorbeeld om zorgvuldige reflectie over hun toepassing, terwijl de discussies hierover nog volop gevoerd worden. Een andere gevoelige kwestie is de kwetsbaarheid van versleutelde informatie, zowel van bijvoorbeeld geheime overheidsdossiers als van cryptocurrency als Bitcoin. Hoe de toekomst uitpakt na de ontwikkeling van de kwantumcomputer zal daarom afhangen van hoe wij die toekomst zien, voorbereiden en vormgeven. Bij TEC ART doen we vast een voorzet met presentaties en discussies over de huidige stand van zaken in quantum research. Daarbij is ook ruim plek voor de visionaire,  utopische of juist ontluisterende toekomstvisies van kunstenaars.